Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Cập nhật lúc : 14:42 08/06/2020  

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020 như sau:

NGÀY

GIỜ PHÁT

MÔN

TÊN BÀI GIẢNG

TÊN GIÁO VIÊN

TÊN TRƯỜNG

08/6/2020

Thứ Hai

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

 Ôn tập LSVN (1975-2000)

Đoàn Thị Thanh Hương

THPT Nguyễn Huệ

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương sóng cơ học - sóng âm(Tiết 1: Sóng cơ học - giao thoa sóng)

Nguyễn Văn Ton

THPT

Đặng Huy Trứ

15h10 – 15h40

Ngữ Văn 12

Nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích văn xuôi

Nguyễn Thị Kim Huệ

THPT Thuận An

09/6/2020

Thứ Ba

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 9 (comparisons, reported speech, modal verbs)

Võ Thị Diệu Hiền

THPT Nguyễn Sinh Cung

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Một số vấn đềphát triển và phân bổ ngành công nghiệp

Trần Ngọc Bảy

THPT Hương Thủy

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Ứng dụng di truyền

Nguyễn Thị Hàng

THPT Hai Bà Trưng

10/6/2020

Thứ Tư

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (GT): Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit (tiết 2)

Đỗ Cao Long

THPT Đặng Trần Côn

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Cacbohydrat (tiết 2)

Trần Thị Cẩm Hiền

THPT Thuận An

 

 

 

 

 

11/6/2020

Thứ Năm

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập chủ đề: Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Nguyễn Thị Dung

THPT Gia Hội

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương sóng cơ học - sóng âm(Tiết 2: Sóng dừng - sóng âm)

Nguyễn Thị Ánh Hà

THPT Nguyễn Trường Tộ

15h10 – 15h40

GDCD 12

Ôn tập thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Thị Hoa Phượng

THPT Hai Bà Trưng

12/6/2020

Thứ Sáu

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 10 (relative pronouns, sentence connectors, Grammar, Vocabulary in context)

Nguyễn Thị Y Anh

THPT Gia Hội

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Vấn đề phát triển một số ngành dịch vụ

Nguyễn Thị Xuân Hương

THPT Nguyễn Huệ

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Di truyền học người

Nguyễn Hạ

THPT Nguyễn Chí Thanh

13/6/2020

Thứ bảy

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (HH): Ôn tập chương III (tiết 2)

Trần công Nghĩa Nghĩa

THPT Hai Bà Trưng

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Cacbohydrat (tiết 3)

Trần Thị Cẩm Hiền

THPT Thuận An

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1