Hội phụ huynh học sinh

Cập nhật lúc : 08:30 14/10/2015  

KẾ HOẠCH HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH HỘI CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2015-2016

TRƯỜNG MN THỦY VÂN

HỘI CMHS

     Số : 01/KH/CMHS-2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                            Thủy Vân, ngày 24 tháng 9  năm 2015

 

KẾ HOẠCH

   HOẠT ĐỘNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI CHA MẸ HỌC SINH

NHIỆM KỲ 2015 -  2016

          Thực hiện điều lệ ban đại diện hội CMHS do bộ GD&ĐT ban hành kèm theo thông tư số: 55/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/11/2011của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

          Căn cứ vào quy chế hoạt động của ban đại diện hội CMHS trường mầm non Thủy Vân;

Căn cứ vào biên bản họp ban đại diện cha mẹ các lớp đầu năm học 2015– 2016. Trường mầm non Thủy Vân. Thường trực ban đại diện hội cha mẹ học sinh trường MN Thủy Vân xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Thành lập thường trực ban đại diện hội CMHS năm học 2015 – 2016

 

TT

Họ tên

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Hữu Bình

Trưởng ban

 

2

Đõ Thị Ngọc Ánh

Phó ban

 

3

Nguyễn Thị Thu

Ủy viên -Thư ký

 

4

Hồ Văn Phước

Ủy viên- Thủ quỹ

5. Trương Thị Chi  Thành viên

 

 

II. Nhiệm vụ chung

          1. Củng cố ban đại diện hội cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện hội cha mẹ học sinh toàn trường, cử ra ban thường trực ban đại diện hội cha mẹ học sinh toàn trường để đưa vào hoạt động của Ban đại diện hội cha mẹ họ sinh đi vào nề nếp theo quy định của điều lệ.

          2. Làm tốt công tác tuyên truyền để các thành viên trong ban đại diện tích cực tham gia công tác hội, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ, cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành và của địa phương giao.

          3. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh quan tâm, chăm sóc con em, tham gia các buổi họp đầy đủ, tham gia các buổi họp đầy đủ , phối hợp chặt chẽ với nhà trường với giáo viên chủ nhiệm lớp để chăm lo về tinh thần và vật chất cho trẻ.

          4. Tiếp tục hỗ trợ về vật chất để nhà trường làm tốt công tác sửa chữa, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, thiết bị dạy và học nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của trẻ trong giai đoạn hiện nay.

          5. Thăm hỏi, động viên kịp thời cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các dịp lễ, tết, ngày 20-11, ngày 8/3 …

III. Nhiệm vụ cụ thể

          1. Tổ chức tốt hội nghị CMHS đầu năm, bầu ra các thành viên thường trực ban đại diện HCMHS của trường đủ để hoạt động. Xây dựng kế hoạch hoạt động sát với yêu cầu, nguyện vọng của CMHS tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường và thường trực ban đại diện HCMHS và ban đại diện CMHS các lớp, tổ chức họp các thành viện của Ban đại diện các lớp 2 lần/ năm học.

          2. Làm tốt công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh hiểu được năm học nhà trường tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “ Cuộc vận động Hai không với 4 nội dung.” “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực” và chủ đề năm học “ Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Từ đó xây dựng tinh thần trách nhiệm và có những đóng góp tích cực trong công tác giáo dục của nhà trường.

          3. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh tham gia vào các hoạt động một cách tích cực. Vận động các bậc phụ huynh đưa con ra lớp đúng độ tuổi, đi học đều, nghỉ học phải có lý do.

          4. Phối kết hợp với nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp chăm sóc các cháu tốt, những cháu suy dinh dưỡng và những cháu có nhận thức kém, giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao chất lượng chăm só giáo dục trẻ.

          5. Kịp thời phản ánh với nhà trường các tâm tư nguyện vọng, ý kiến của CMHS về các hoạt động của nhà trường và cùng nhà trường tuyên truyền giải thích, giải quyết các ý kiến chính đáng của phụ huynh.

          6. Vận động CMHS nộp đầy đủ các loại quỹ, quỹ HCMHS, quỹ khuyến học để giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên kịp thời để trẻ phấn khởi đến lớp.

          7. Thực hiện chỉ tiêu quỹ hội theo đúng quy định của điều lệ hội và được sự thống nhất trong hội nghị Ban đại diện HCMHS các lớp họp đầu tháng 09 năm học 2015 - 2016.

IV. Dự trù các khoản thu - chi quỹ hội năm học 2015 - 2016

          1. Thu quỹ phụ huynh: 60.000đ/ trẻ/ năm

          2. Chi:

      - Thăm hỏi các cháu ốm đau nằm viện: 30.000đ/trẻ/năm (Không quá 2 lần/năm).

      - Hoạt động ngày hội ngày lễ, quà lưu niệm cho nhà trường…..

      - Mua quà cho học sinh (Trung thu, khai giảng, bế giảng…)

        Dựa trên kế hoạch này thường trực ban đại diện hội CMHS xây dựng chương trình phối hợp cùng với nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Nhằm giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao./.

                                                                   TM/BAN ĐẠI DIỆN HỘI CMHS

                                                        Trưởng ban

 

 

 

                                                                                 Nguyễn Hữu Bình

Số lượt xem : 1

Các tin khác