Đoàn Thanh Niên

Cập nhật lúc : 10:38 10/06/2016  

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN

LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN
LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN

TRƯỜNG MN THỦY VÂN LÀM LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN

Căn cứ Điều 4 chương 1 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 27-HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 01/KH-ĐTN ngày 12/5/2016 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức Đại hội chi đoàn – chi hội năm học 2015 - 2016. Ban chấp hành chi đoàn trường Mầm non tổ chức trưởng thành đoàn cho đoàn viên các chi đoàn như sau:

          1. Mục đích: Công nhận trưởng thành Đoàn là việc tổ chức Đoàn trân trọng ghi nhận những đóng góp của đoàn viên cho Đoàn, công nhận quá trình rèn luyện và trưởng thành của đoàn viên.

              2. Yêu cầu:

- Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn đề nghị BCH Đoàn trường xem xét quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

- Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

- Lễ trưởng thành cho đoàn viên được tiến hành vào các dịp kỷ niệm ngày: 26/3, 19/5, 2/9, 22/12... hàng năm. Hoặc trong những hoạt động, sinh hoạt truyền thống của Đoàn.

- Lễ trưởng thành Đoàn được tổ chức ở chi đoàn.

 

          Lễ trưởng thành đã được tổ chức thật chu đáo, trang trọng và tạo được không khí thân mật. Đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú đến tuổi trưởng thành: Trong lễ trưởng thành tiến hành giới thiệu, thông tin với chi bộ, đoàn thể nơi đoàn viên đang công tác, lao động, sinh hoạt và học tập để có hướng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ Đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành Đảng viên.

 

CHÀO CỜ

BÍ THƯ ĐOÀN XÃ TRAO QUYẾT ĐỊNH TRƯỞNG THÀNH ĐOÀN CHO 4 ĐOÀN VIÊN

Số lượt xem : 1

Các tin khác