Tổ chức đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN MẦM NON THỦY VÂN NHIỆM KỲ 2017-2022


Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-LĐLĐ, ngày 08/12/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Theo Kế hoạch số ...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN MẦM NON NHIỆM KỲ 2017-2019


ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017- 2019 Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch Đại hội của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã Thủy Vân. Được sự nhất trí của xã Đoàn xã Thủy Vân và sự thống nhất của cấp ủy chi bộ trường mầm non ...