Văn hóa - Xã hội

Biện pháp phòng chống bệnh chân tay miệng
Bệnh tay chân miệng lây từ người sang người qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nước bọt, dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh.