Văn hóa - Xã hội

MẦM NON THỦY VÂN THAM DỰ GIAO LƯU "BÉ VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG"
Ngày 12 tháng 11 năm 2016, trường Mầm non Thủy Vân đã tham dự Hội thi giao lưu “Bé với an toàn giáo thông” năm học 2016-2017 tại phòng giáo dục và đào tạo Thị xã Hương Thủy