Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 08:15 22/04/2019  

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CS GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVMN

TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CS GIÁO DỤC MẦM NON VÀ ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GVMN THEO THÔNG TƯ 25 VÀ 26 BGDĐT NĂM HỌC 2018-2019


Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2019 Trường Mầm non Thủy Vân tổ chức tập huấn triển khai chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo qui định tại Thông tư số 25/2018/TT - BGDĐT và Thông tư số 26/2018/TT - BGDĐT ban hành chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục mầm non. Tham gia lớp tập huấn có 100% cán bộ, giáo viên trong toàn trường.

Mục đích buổi tập huấn nhằm đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, giúp CBQL, GV nắm vững và hiểu biết về cách đánh giá theo Thông tư mới cụ thể qua từng tiêu chuẩn, tiêu chí dựa vào minh chứng để đánh giá thực tế với nhiệm vụ, công việc được giao thể hiện qua 4 mức (tốt, khá, đạt và chưa đạt).  Mục đích ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non nhằm làm căn cứ để hiệu trưởng, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá về phẩm chất, năng lực của bản thân từ đó xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI TẬP HUẤN.

 

 

 

 

 

MẦM NON THỦY VÂN

Số lượt xem : 74

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác