Tin tức giáo dục

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CB, CC, VC VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020
Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD-ĐT và Liên đoàn Lao động thị xã về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Công đoàn đầu năm học 2019-2020, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm học qua và triển khai kế hoạch nhiệm vụ cho năm học mới.

  • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 1
    Thực hiện Kế hoạch số 258/KH- PGD&ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2017 kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn; Kế hoạch 02/KHSHCM – CỤM 1 Kế hoạch sinh ...

Trang 1/2
1 2