In trang

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN TỔ CHỨC LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Cập nhật lúc : 21:10 14/05/2020

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-PNV ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ quản lí trường học. Hôm nay Trương Mầm non Thủy Vân tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ quản lí trường học đối với đồng chí Phan Thị Thuyền Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Đến Dự Với hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó trưởng phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, đồng chí Nguyễn Đình Hùng , chuyên viên phòng  Tổ chức Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thủy Vân và toàn thể cán bộ, gi