In trang

ĐẠI HỘI CHI BỘ MẦM NON NHIỆM KỲ 2020 - 2023
Cập nhật lúc : 10:08 20/01/2020

Thực hiện kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 07/10/2019 của Đảng ủy xã Thủy Vân về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023. Được sự đồng ý và chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Thủy Vân, ngày 18/01/2020 Chi bộ Mầm non tiến hành Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Đến tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Văn Dũng - Thường vụ đảng ủy, PCT UBND xã Thủy Vân. Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023 do đồng chí Lê Thị Thanh Huyền - Bí thư chi bộ trình bày.

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Văn Dũng thường vụ Đảng ủy xã đã nhìn nhận một số mặt ưu điểm, hạn chế về công tác lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ qua và đồng chí chỉ đạo nhấn mạnh một số thành quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiềm kỳ qua.

Đại hội cơ bản nhất trí cao báo cáo của Ban chi ủy về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiện kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2023 nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ mầm non.

Đại hội đã bầu ban Chi uỷ Chi bộ gồm 03 đồng chí và bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ mới hết sức quan trọng, tại Đại hội này đồng chí Bí thư đã kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ phải nổ lực phấn đấu đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra nhằm đưa nhà trường không ngừng vững bước đi lên.