In trang

Tuần 43 năm 2020
Từ ngày 19/10/2020 Đến ngày 25/10/2020
ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/10/2020)
- Tiếp tục vệ sinh khắc phục sau lũ lụt.    
Thứ Ba
(20/10/2020)
- Tổ chức cho trẻ đi học trở lại ở cơ sở chính. - Tiếp tục vệ sinh khắc phục sau lũ lụt cở sở Dạ Lê.    
Thứ Tư
(21/10/2020)
- Tổ chức trẻ đi học lại toàn trường.    
Thứ Năm
(22/10/2020)
- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. - Dự giờ cô Lê Thị Xuân Hằng, Lớp MG Bé 1    
Thứ Sáu