Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:43 16/10/2020  

Tuần 42 năm 2020
Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(12/10/2020)

- Trực phòng chống lũ lụt theo lịch phân công

Thứ Ba
(13/10/2020)

- Trực phòng chống lũ lụt theo lịch phân công

- Dọn vệ sinh khắc phục sau lụt

Thứ Tư
(14/10/2020)

- Dọn vệ sinh khắc phục sau lụt

Thứ Năm
(15/10/2020)

- Dọn vệ sinh khắc phục sau lụt

Thứ Sáu
(16/10/2020)

- Thực hiện công tác phòng chống Bão lụt

- Họp phòng chống bão lụt tại UBND xã

Thứ Bảy
(17/10/2020)
Chủ Nhật
(18/10/2020)