Tổ Lớn

Cập nhật lúc : 11:25 06/10/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021
Kế hoạch tháng 10

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            TỔ MG 5-6 TUỔI                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/ 2020

I. Nội dung

1. Công tác tư tưởng

- Triển khai đến tất cả các giáo viên trong tổ chấp hành nghiêm các quy định, nội quy trong nhà trường. Luôn yêu nghề mến trẻ, tận tụy trong công việc, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

2. Công tác chuyên môn

- Duy trì số lượng trẻ hiện có và tiếp tục huy động trẻ đến trường đạt chỉ tiêu.

- Tham gia tập huấn chuyên môn do PGD- ĐT tổ chức triển khai tập huấn cho giáo viên.

- Tiếp tục củng cô và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

      - Thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra củ đề: “Bản thân”

      - Đôn đốc, nhắc nhỡ các giáo viên trong tổ chuẩn bị để nhà trường dự giờ theo kế hoạch của ban giám hiệu.

     - Các lớp tổ chức trang hoàng vệ sinh và sắp xếp lớp học gàng theo đúng chủ đề đảm bảo an toàn cho trẻ.

    - Tiếp tục hoàn thành điều tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2020 và gửi hồ sơ cho UBND xã.

   - Hoàn thành các loại hồ sơ sổ sách để đón đoàn kiểm tra của PGD thị xã về nắm tình hình đầu năm học.

 3. Cơ sở vật chất

      - Các lớp rà soát lại các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp bị hư hỏng để nhà trường có kế hoạch mua mới, sửa chữa.

   4. Công tác khác  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh thủy đậu và quai bị đến phụ huynh và trẻ.

- Tham gia và hưởng ứng cùng Công đoàn tổ chức ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

III. Biện pháp thực hiện

       - Tuyên truyền cho phụ huynh nắm được tầm quan trọng của bậc học mầm non và  vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường.

- Triển khai và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường theo kế hoạch đề ra.

- Nhắc nhỡ các giáo viên thực hiện tốt giờ nào việc đó và chuẩn bị để nhà trường kiểm tra dự giờ theo kế hoạch được tốt.

- Tiến hành và đôn đốc các lớp vệ sinh phòng chống dịch và tích cực trang hoàng lớp phù hợp đảm bảo an toàn, thoáng mát, đẹp mắt.  

- Tổ chức các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn nhằm thảo luận, trao đổi tháo gỡ và giải quyết những vướng mắc mà giáo viên mắc phải.

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh đến từng phụ huynh.

              Ban giám hiệu                                                                    Tổ trưởng   

                                         

                                                                                             Võ Phương Quỳnh Ngân