Phó Hiệu trưởng 1

Cập nhật lúc : 14:23 25/05/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021
KẾ HOẠCH CHỈ ĐỌ CHUYÊN MÔN THÁNG 5/2020

PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY  TRƯỜNG MN THỦY VÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Thủy Vân, ngày    tháng 05 năm 2020

KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CHUYÊN MÔN 05/2020

 

I. Nội dung

* Nội dung trọng tâm

 phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus Corona gây ra.

Các nhóm lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh hàng ngày.

*Công tác chăm sóc

Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm tại bêp ăn bán trú và khâu vệ sinh trong quá trình chế biến.

Tiếp tục thực hiện việc phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus Corona gây ra.

Cho trẻ sát khuẩn tay bằng dung dịch và đo thân nhiệt khi vào lớp, kiểm tra vệ sinh tại các nhóm lớp hàng ngày.

Tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe trẻ lần 3 và khám sức khỏe đợt 2 cho trẻ năm học 2019-2020.

Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra các khối, nhóm lớp về thực hiện nhiệm vụ .

Tiếp tục thanh tra toàn diện giáo viên.

*Công tác giáo dục

- Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”, “Bé đi khắp nơi bằng những phương tiện giao thông gì” với khối nhà trẻ, chủ đề “Thế giới thực vật”, “giao thông” đối với Khối mẫu giáo.

- Tiếp tục dự giờ thăm lớp, kiểm tra các khối, nhóm, lớp về thực hiện nhiệm vụ . (Dự giờ cô Ni, cô Huệ, cô Xuân Hương, cô Lan).

- Tiếp tục thanh tra toàn diện giáo viên.

- Đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Phòng GD & ĐT và của Sở GD&ĐT.

- Kiểm tra khảo sát trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

* Công tác khác

- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ chuyên môn của các nhóm lớp

-   Tiếp tục cũng cố vườn rau ở cơ sở Dạ Lê

-   Sinh hoạt chuyên môn.

II. Biện pháp thực hiện kế hoạch

Triển khai chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện chương trình giáo dục theo chủ đề “Cây và những bông hoa đẹp”, “Bé đi khắp nơi bằng những phương tiện giao thông gì” đối với khối nhà trẻ, chủ đề “Thế giới thực vật”, “giao thông” đối với Khối mẫu giáo.

Thực hiện đón trả trẻ tại cổng trường và đo thân nhiệt cho trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên các lớp thực hiện đúng khâu vệ sinh cho trẻ hàng ngày để phòng chống dịch bệch viêm đường hô hấp cấp chủng mới của virus Corona gây ra.

Thực hiện dự giáo viên và theo kế hoạch hàng tuần và hàng tháng báo trước và đột xuất.

Thực hiện thanh tra toàn diện và kiểm tra nội bộ trường học.

Chỉ đạo nhân viên y tế và các nhóm lớp cân đo và theo dõi sức khỏe trẻ lần 3 và khám sức khỏe lần 2 cho trẻ.

Chỉ đạo các nhóm, lớp tăng cường công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh về chống dịch của virus Corona gây ra.

Sinh hoạt chuyên môn tháng 5/2020.

                            

                                                                                                   P. HIỆU TRƯỞNG                     

              

 

 

                                                                                                                                                                  Bùi Thị My Linh