Hiệu trưởng

Cập nhật lúc : 09:59 10/09/2020  

Kế hoạch năm 2020-2021

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020

STT

Nội dung công việc

Thời gian

Ghi chú

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2020-2021

- Tiếp tục huy động số lượng trẻ trong độ tuổi mầm non đến trường.

- Tổ chức Ngày hội đến trường của bé, khai giảng năm học mới 2020- 2021 vào ngày 5/9/2020

- Triển khai thực hiện Chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch.

- Kiểm tra công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh và trang hoàng lớp.

- Chỉ đạo tổ chức cân đo theo dõi sức khoẻ trẻ tháng 9/2020 và khám sức khoẻ đầu năm học cho trẻ.

- Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021.

- Ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch năm học của nhà trường.

- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do các cấp tổ chức và tổ chức tập huấn chuyên môn cho đội ngũ

- Triển khai các phong trào thi đua và đăng ký thi đua, đề tài SKKN năm học 2020-2021. Phát động phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học.

- Thực hiện công tác PCGD-XMC năm học 2020-2021

- Thực hiện nghiêm các biện pháp và tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và bệnh Sốt xuất huyết trong toàn trường.

- Mua sắm bổ sung, thay thế  một số thiết bị đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.

- Báo cáo khai giảng, báo cáo các số liệu đầu năm học nộp phòng GD&ĐT và hoàn thành báo cáo Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

- Duy trì hưỡng ứng ngày chủ nhật xanh vào ngày thứ 6 hàng tuần.

- Họp hội đồng sư phạm nhà trường định kỳ.

Các tin khác