Kế hoạch chiến lược

Cập nhật lúc : 14:25 11/09/2018  

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2015-2020
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 PHÒNG GD&ĐT TX HƯƠNG THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN

Số : 15/KH-MNTV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Thủy Vân, ngày 29 tháng 8 năm 2015

 

 

KẾ HOẠCH

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG MẦM NON THỦY VÂN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

 
   

 

 

Trường Mầm non Thủy Vân được thành lập từ năm 1995, ban đầu trường có 09 lớp mẫu giáo, với 210 cháu. Quá trình hình thành và phát triển, trường có nhiều đổi thay dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo xã, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CB, GV, NV trong trường, cùng với sự giúp đỡ của các cơ quan và sự phối hợp của các bậc phụ huynh nên công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt được nhiều kết quả tốt. Nhà trường tiếp tục mở rộng quy mô trường lớp, tạo điều kiện cho các cháu trên địa bàn được đến trường học tập. Huy động thêm nhóm trẻ 24 - 36 tháng tuổi trong nhà trường. Trường được xây dựng tương đối khang trang, địa điểm, thoáng mát, đặt tại trung tâm xã, giao thông đi lại thuận lợi. Qua quá trình phấn đấu và trưởng thành trường đã được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2015-2020 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1.

Cùng với bậc học Mầm non trên cả nước, hiện nay bậc học mầm non đang thực hiện đại trà chương trình mầm non mới, đang hoàn tất các bước cuối cùng để công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đây là một việc làm hết sức cần thiết và cấp bách, đáp ứng xu thế giáo dục nói chung ở các nước trong khu vực trên thế giới và trong nước. Đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn đầu chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong công cuộc đổi mới nền giáo dục ViệtNam, trên chặng đường đầu tiên đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng vững mạnh, đã, đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục cao, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh trên địa bàn.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường MN Thủy Vân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện đổi mới giáo dục mầm non hiện nay.

I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 41; trong đó: BGH: 3, giáo viên: 26, nhân viên: 3; cô nuôi: 07. bảo vệ 02

Đội ngũ giáo viên, nhân viên trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn. 100% đạt chuẩn và trên chuẩn cao. Nhà trường có giáo viên giỏi cấp thị xã. Chi bộ và các đoàn thể hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

          Tỷ lệ giáo viên trên lớp hiện nay cơ bản đảm bảo theo quy định Thông tư 06/2015/TTLT-BGD-BNV ngày 16/3/2015.

- Công tác tổ chức quản lý của BGH:  Năng động, sáng tạo, xây dựng kế hoạch nhà trường có tính khả thi. Công tác tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá sâu sát, được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. BGH dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Chất lượng học sinh 98,8% đạt yêu cầu; 100% trẻ 5 tuổi bàn giao cho các trường tiểu học đạt chất lượng cao.

- Cơ sở vật chất: Tổng diện tích khuôn viên trường  8.152 m2

+ Phòng học: 13 phòng

+ Phòng chức năng:  03 phòng

+ 01 khối phòng hành chính và 03 khu nhà bếp

Cơ sở vật chất bước đầu đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.

- Thành tích chính: Từ năm học 2010-2011 đến nay nhà trường được công nhận đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc, được công nhận trường học thân thiện học sinh tích cực.

2. Điểm hạn chế

- Tổ chức quản lý của Ban Giám hiệu

+ Phó hiệu trưởng mới bổ nhiệm nên kinh nghiệm quản lý còn hạn chế, số lượng thiếu so với quy định.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn và các hoạt động giáo dục của giáo viên đôi lúc còn mang tính động viên, công tác kiểm tra giám sát đôi lúc chưa chặt chẽ.

- Đội ngũ giáo viên, nhân viên:

Đa số là giáo viên mới, trẻ vì thế hàng năm tỉ lệ giáo viên nghỉ sinh con, con nhỏ thường xuyên xin nghỉ còn chiếm tỉ lệ cao.

Khả năng vận dụng phương pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế.

- Cơ sở vật chất: Phòng học thiếu so với nhu cầu hiện nay vì thế số lượng trẻ trên lớp vượt quá so với quy định.

3. Thời cơ

        - Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng sự quan tâm của các cấp các ngành, bậc học mầm non đã được quan tâm đầu tư. Hiện nay dự án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi đang được triển khai thực hiện với tổng số tiền đầu tư lớn. Tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn đã có những bước phát triển ổn định, đời sống người dân đã có những cải thiện đáng kể, nhu cầu học tập của con em ngày càng cao.

- Công tác xã hội hoá giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. Gia đình - Xã hội và cộng đồng đã nêu cao trách nhiệm trong công tác giáo dục con, em mình.

4. Thách thức

- GDMN là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, sự đổi mới của chương trình giáo dục các cấp học, đặc biệt là bậc tiểu học đòi hỏi giáo dục mầm non cần tạo ra sự tiếp nối có hiệu quả, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1 phổ thông và việc học cho suốt đời.

- Xã hội ngày càng phát triển vì thế đòi hỏi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phải được nâng cao.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên.

- Xây dựng nhà trường thực sự là một trường chất lượng gắn với lộ trình trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020:

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, trong giờ học lấy học sinh làm trung tâm và đánh giá sự phát triển của trẻ theo theo 5 lĩnh vực: Đức, trí, thể, mỹ và phát triển tình cảm xã hội theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

- Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.

- Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.

- Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luật an toàn giao thông cho trẻ.

          - Thực hiện tự đánh giá chất lượng nhà trường theo các cấp độ, tích cực thực hiện công tác tham mưu có hiệu quả để cải thiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo yêu cầu trường đạt chuẩn cấp độ 3 đề nghị đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Tầm nhìn

Trường MN Thủy Vân  là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh và niềm tự hào của lãnh đạo địa phương.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng phẩm chất và sở trường riêng của từng trẻ, trẻ biết sáng tạo, có năng lực tư duy.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tính hợp tác                                                     - Lòng nhân ái

- Tính sáng tạo                                                   - Lòng tự trọng

- Tính trách nhiệm                                              - Lòng bao dung

- Khát vọng vươn lên

4. Phương châm hành động

“Chất lượng chăm sóc, giáo dục là danh dự của nhà trường.

 Tư duy giáo dục luôn thay đổi theo nhu cầu xã hội”

III. MỤC TIÊU CHUNG, CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng chăm sóc, giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

2. Chỉ  tiêu cụ thể

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và  nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường trên 90%, cấp huyện trên 25%.

100% giáo viên hàng năm được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt loại khá, tốt trở lên.

- Giáo viên sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 70% .

- Có trên 70% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ trên chuẩn.

- Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 20%, Lao động tiên tiến 70%.

          - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hàng năm được đánh giá chuẩn đạt.

          - 100% đảng viên được đánh giá đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% đạt đảng vên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

2.2. Học sinh

*Qui mô:   Lớp - học sinh/ năm học

Năm học

2015 – 2016

Năm học

2016 – 2017

Năm học

2017 – 2018

Năm học

2018 – 2019

Năm học

2019 – 2020

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

13

385

13

385

13

385

13

375

12

385

 

*Sự phát triển của trẻ 

+ 98% trẻ phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực: đức, trí, thể, mỹ, và phát triển tình cảm xã hội.

+ 100% trẻ 5 tuổi được đánh giá sự phát triển theo bộ chuẩn đạt yêu cầu

+ Bàn giao học sinh 5 tuổi cho các trường tiểu học đạt 100%.

          + Các cháu được giáo dục các kỹ năng sống cơ bản, có các thói quen vệ sinh, các hành vi văn minh, có các kỹ năng tự phục vụ bản thân. Mạnh dạn, tự tin tích cực tham gia các hoạt động của lớp, xã hội.

+100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối, được thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng theo yêu cầu. Hàng năm được khám sức khỏe theo quy định. Tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống dưới 7%, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm xuống dưới 5%.

2.3. Cơ sở vật chất.

- Đạt các tiêu chuẩn về quy định trường chuẩn mức độ 1.

- Tham mưu xây dựng thêm 2 phòng học, hội trường, Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, phòng kidmart, khu chơi giao thông. Sửa chữa hệ thống công trình vệ sinh. Sân chơi cho trẻ. Vận động công tác xã hội hóa sửa chữa bàn ghế, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục các cháu. Sơn mới lại trường, xây dựng góc truyền thông của trường

- Xây dựng môi trường sư phạm “ An toàn, Xanh - Sạch - Đẹp”

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Nhiệm vụ:

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về đức trí thể mỹ, và phát triển tình cảm xã hội theo chuẩn đánh giá phát triển của trẻ mầm non.

 - Đổi mới phương pháp dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin.

 - Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục an toàn giao thông cho trẻ.

Giải pháp:

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo các mô đun và thực hiện việc bồi dưỡng có chất lượng trong đó chú trọng tới các mô đun, các chuyên đề : Ứng dụng CNTT trong dạy học, Dạy học tích hợp với giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ môi trường... định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm và các hoạt động trong ngày của trẻ, việc xây dựng trường học an toàn..v..

- Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào lớn của ngành, gắn với chủ đề của từng năm học.

- Tham mưu với phụ huynh nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ, có chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng nhằm hạn chế tối đa tỉ lệ trẻ duy dinh dưỡng.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

2. Xây dựng  và phát triển đội ngũ

Nhiệm vụ:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết với nghề, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Giải pháp:

- Tăng cường công tác tham mưu, tuyển gáo viên hợp đồng đảm bảo đủ định biên theo quy định, thực hiện công tác bồi dưỡng gắn với tự bồi dưỡng của từng CB,GV một cách hiệu quả.

          - GV chủ động vận dụng các PPDH một các linh hoạt theo hướng tích cực hoá hoạt động của trẻ. Sử dụng bài giảng điện tử, ứng dụng CNTT trong DH một cách hợp lí và hiệu quả. Đầu tư thời gian, động viên khích lệ GV tham gia dự thi cả về vật chất và tinh thần.

          - BGH, các tổ CM thường xuyên việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm cho các tổ viên.

          -  Sử dụng thường xuyên, phát huy có hiệu quả đồ dùng trang thiết bị 

- Thực hiện đánh giá giáo viên theo chuẩn; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch một cách dài hạn.

- Cử giáo viên học cao đẳng, đại học nâng tỉ lệ giáo viên trên chuẩn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Nhiệm vụ:

- Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Phấn đấu trường chuẩn quốc gia công nhậ lại vào năm 2020.

Giải pháp:

- Sửa chữa hệ thống công trình vệ sinh, sơn mới lại trường, sửa chữa sân chơi đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động.

- Hàng năm tu sửa bàn ghế, trang thiết bị đảm bảo cho các cháu có điều kiện học tập tốt nhất.

          - Huy động các nguồn đóng góp của các bậc phụ huynh, thực hiện các sửa chữa nhỏ, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hết, hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa bổ sung.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, kế toán.

4. Xây dựng cơ quan văn hoá

Nhiệm vụ

- Nhà trường văn hoá: Khung cảnh đẹp - Nền nếp tốt - Chất lượng cao.

          - Nhà giáo mẫu mực: Phẩm chất tốt - Chuyên môn giỏi - Phong cách đẹp.

- Các cháu chăm ngoan, học giỏi, lễ phép.

Giải pháp:

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, có biện pháp giữ gìn, khai thác tốt các tài sản, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Xây dựng cảnh quan sư phạm đảm bảo xanh, sạch, đẹp; môi trường giáo dục lành mạnh.

- Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo nề nếp làm việc, học tập, hội họp khoa học có hiệu quả.

- Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, quy định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong nhà trường, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất chính trị - đạo đức tốt, có tinh thần tập thể, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết cao, gương mẫu, tận tụy với nghề. Luôn nêu cao ý thức tự học tự rèn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nề nếp làm việc khoa học, lối sống lành mạnh, ứng xử giao tiếp văn hóa, được các cháu và phụ huynh quý mến, tin tưởng.

- Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống cho các cháu

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Ban đại diện CMHS, Công đoàn, Đoàn TN, giáo viên, nhân viên.

5. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Nhiệm vụ:

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học.

 Giải pháp:

- Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc chuyên môn của mình.

- Thi giáo án cấp trường và động viên giáo viên đăng ký dự thi cấp huyện.

- Xây dựng một kho giáo án điện tử tại trưởng cho giáo viên, tham khảo vận dụng.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, văn thư

6. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

Nhiệm vụ:

 Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV. Tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước nâng cao cộng đồng trách nhiệm giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch giáo dục hàng năm.

Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường có chất lượng.

Giải pháp:

 - Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, các đoàn thể, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh. Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

Tuyên truyền, vận động xã hội hóa để trả lương và các khoản theo lương cho giáo viên, nhân viên hợp đồng, có các chế độ để thu hút giáo viên có trình độ năng lực giỏi yên tâm công tác lâu dài tại trường.

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch sử dụng kinh phí hàng năm, lấy ý kiến công đoàn và thông qua hội đồng sư phạm nhà trường thống nhất thực hiện.

Quan tâm tới đời sống cán bộ giáo viên nhân viên, tạo động lực để họ hoàn thành nhiệm vụ.

`        Người phụ trách: BGH, bộ phận kế toán, thủ quỹ, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

          7. Xây dựng, quảng bá thương hiệu

Nhiệm vụ:

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường bằng cách tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân địa phương những thành tích mà nhà trường đã đạt được thông qua các cuộc họp phụ huynh, các cuộc họp với UBND TT, viết bài tuyên truyền trên đài truỳen thanh trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

Giải pháp:

 Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường, bằng các hình thức:

- Thành lập trang website của nhà trường giúp cho việc tuyên truyền các kế hoạch, kết quả công việc của nhà trường được rộng rãi mọi người biết đến và cũng nhận được ý kiến tham gia của nhiều người.

- Yêu cầu mỗi thành viên trong nhà trường đều nêu cao tinh thần làm chủ, chủ động nắm bắt và tuyên truyền những tin tức tích cực nhất nhằm xây dựng thương hiệu cho nhà trường trong nhân dân, trên trang Thông tin điện tử của ngành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược: Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, NV nhà trường, phụ huynh học sinh, phòng GD&ĐT, cấp ủy, chính quyền đại phương.

2. Tổ chức: Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:

- Giai đoạn 1: Từ năm 2015 – 2017:

 Triển khai chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, báo cáo lên các cơ quan quản lý xin ý kiến chỉ đạo.

 Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu thập ý kiến đóng góp,  bổ sung.

 Xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết các nội dung.

Tham mưu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất

Tiếp tục tham mưu và thực hiện đúng tiến độ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đọan 2.

- Giai đoạn 2: Từ năm 2017 – 2020:

Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

4. Đối với Hiệu trưởng: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với Phó Hiệu trưởng: Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với Tổ trưởng chuyên môn: Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, NV: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

8. Đối với các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch.

VI. KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 

Trong giai đoạn 2015 – 2020, trường Mầm non Thủy Vân có nhiều cơ hội, song không ít những khó khăn và thách thức. Hội đồng trường xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2015 – 2020 là tâm huyết và trí tuệ của cả tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho học sinh, cho phụ huynh, nhân dân và cấp ủy, chính quyền địa phương. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 là văn bản định hướng cho sự phát triển của nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và cá nhân trong xây dựng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.

Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho trường để nhà trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình xây dựng trong đề án. Các bậc cha mẹ học sinh quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho các cháu, phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác chăm sóc gáo dục trẻ. Hàng năm Phòng GD&ĐT quan tâm và chỉ đạo giúp đỡ nhà trường trong việc thực hiện chuyên môn, điều động bố trí giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo cả số lượng và chất lượng. 

 

Nơi nhận:    

- Phòng GD&ĐT (B/c) ;                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Đảng uỷ - UBND (B/c);

- Lưu VT. 

                                                                                             

       

                                                                                                       Nguyễn Thị Xuân Phú