Thứ Hai, 02/12/2019

Buổi sáng

- Hội ý đầu tuần.

- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Chấm thi thực hành Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020

Thứ Ba, 03/12/2019

Buổi sáng

- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Thứ Tư, 04/12/2019

Buổi sáng

- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Tham gia tập huân công tác quản lí tài sản công, tại Trung tâm chính trị thị xã Hương Thủy

Buổi chiều

- Tham gia tập huân công tác quản lí tài sản công, tại Trung tâm chính trị thị xã Hương Thủy

Thứ Năm, 05/12/2019

Buổi sáng

- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

- Tham gia tập huân công tác quản lí tài sản công, tại Trung tâm chính trị thị xã Hương Thủy

Buổi chiều

- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT về chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020"

- Tham gia tập huân công tác quản lí tài sản công, tại Trung tâm chính trị thị xã Hương Thủy

Thứ Sáu, 06/12/2019

Buổi sáng

- Thực hiện công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Buổi chiều

- Tổng dọn vệ sinh toàn trường

Thứ Bảy, 07/12/2019

Buổi sáng

- Dự Đại Hội điểm Chi bộ Thôm Xuân Hòa

Buổi chiều

- Tổ chức đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm 2019