Tổ văn phòng

Cập nhật lúc : 02:53 29/10/2015  

Tổ văn phòng

Điện thoại: Email:

Tổ văn phòng được thành lập tháng 09/2015. Gồm 03 thành viên, 01 tổ trưởng và 02 thành viên.

TỔ TRƯỞNG

- Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

- Sinh ngày: 18/02/1988

- Đơn vị công tác: Trường MN Thủy Vân

- Email: thuhuong180288@gmail.com

- Số điện thoại: 0905 811 224

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

Phụ trách văn phòng

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Thị Khánh Mỹ 0948 701 669  Vân Dương, Thủy Vân, Hương Thủy, TT Huế bonmythuyvan@gmail.com
2  Lê Thị Thu Mẫn 0916 119 278   Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế thuman0602@gmail.com 
3        

Số lượt xem : 450