Tổ Mẫu giáo Nhỡ

Cập nhật lúc : 09:28 08/10/2015  

Tổ Mẫu Giáo nhỡ

Điện thoại:  Email:

Tổ Mẫu giáo Lớn được thành lập vào tháng 09/2015. Tổ gồm 07 người, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 05 tổ viên.

TỔ TRƯỞNG

- Họ và tên: Nguyễn Thị Khế

- Sinh ngày: 14/04/1966 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail:

- Số điện thoại: 0935766612

                Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chuyên môn Khối Mẫu giáo Nhỡ

TỔ PHÓ:

- Họ và tên: Trương Thị Thùy Trang

- Sinh ngày: 20/11/1988                       

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail: 
- Số điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách lớp Mẫu giáo Nhỡ

                                           

                                DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

                       

  SỐ TT    

  HỌ VÀ TÊN      

   ĐIỆN THOẠI     

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  
   1  Nguyễn Thị Khế     0935766612       PT chuyên môn Khối MG Nhỡ  
    2   Trương Thị Thùy Trang 01663437848   PT Lớp MG Nhỡ (XH)   
   3  Nguyễn Thị Kiều Chinh    PT Lớp MG Nhỡ (XH)  
   4  Nguyễn Thị Thị Phương         01683235667  PT Lớp MG Nhỡ (XH)  
   5  Trương Thị Bích Ni 
 PT Lớp MG Nhỡ (XH)  
   6  Tôn Nữ Xuân Hương    PT Lớp MG Nhỡ (XH)  
   7  Ngô Thị Mỹ Thùy    01273839483  PT Lớp MG Nhỡ (VD)  
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 415