Tổ Nhà trẻ

Cập nhật lúc : 17:07 01/10/2015  

Tổ Nhà trẻ

  Điện thoại:  Email:

  Tổ Nhà trẻ được thành lập vào tháng 09/2015. Tổ gồm 05 người, 01 tổ trưởng,  và 04 tổ viên.

TỔ TRƯỞNG

- Họ và tên: Hồ Thị Yến

- Sinh ngày: 10/11/1966

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân
- Email: 

- Số điện thoại: 01699809396 

                                              Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chuyên môn Khối Nhà trẻ, dạy nhóm trẻ 24-36 tháng.  

         

   DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

  SỐ TT    

  HỌ VÀ TÊN      

   ĐIỆN THOẠI     

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  
1  Hồ Thị Yến    01699809396       PT chuyên môn Khối Nhà trẻ  
 Lê Thị Mai Sương 01668419891  PT nhóm trẻ 24-36 tháng   
    3  Nguyễn Thị Lê 01697993713 PT nhóm trẻ 24-36 tháng  
   4  Nguyễn Thị Quỳnh Điệp       01222417946 PT nhóm trẻ 24-36 tháng  
   5  Phan Thị Thị Thuyền  0935781193 PT CSVC, phong trào  
         
         
         
         

 

 

 

Số lượt xem : 448