Tổ Mẫu giáo Lớn

Cập nhật lúc : 09:35 08/10/2015  

Tổ Mẫu giáo Lớn

Điện thoại:  Email:

Tổ Mẫu giáo LỚN được thành lập vào tháng 09/2015. Tổ gồm 07 người, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 05 tổ viên.

TỔ TRƯỞNG

- Họ và tên: Trương Thị Kim Hảo

- Sinh ngày: 14/04/1966 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail:

- Số điện thoại:

                Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chuyên môn Khối Mẫu giáo Lớn

TỔ PHÓ:

- Họ và tên: Hồ Thị Diệu Hương

- Sinh ngày:                       

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail: 
- Số điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách lớp Mẫu Lớn

                                       

                                             DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

  SỐ TT    

  HỌ VÀ TÊN      

   ĐIỆN THOẠI     

 NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO  
   1  Trương Thị Kim Hảo   01677995968       PT chuyên môn Khối MG Lớn  
   2   Hồ Thị Diệu Hương   01298555098  PT Lớp MG Lớn (XH)   
   3  Ngô Ngọc Giang   0974682705  PT Lớp MG Lớn (XH)  
   4  Lê Thị Xuân Hằng           PT Lớp MG Lớn (DL)  
   5  Nguyễn Thị Phương Mai   01214509937  PT Lớp MG Lớn (DL)  
   6  Nguyễn Thị Phương Thảo   0906720245  PT Lớp MG Lớn (DL)  
   7  Bùi Thị Mỹ Linh   01649822234  PT chuyên môn nhà trường  
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 428