Tổ Mẫu giáo Bé

Cập nhật lúc : 17:57 01/10/2015  

Tổ Mẫu giáo Bé

 

Điện thoại:  Email:

Tổ Mẫu giáo Bé được thành lập vào tháng 09/2015. Tổ gồm 07 người, 01 tổ trưởng, 01 tổ phó và 05 tổ viên.

TỔ TRƯỞNG

- Họ và tên: Phan Thị Thắm

- Sinh ngày: 14/04/1971 

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail:

- Số điện thoại: 01682371002

                Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chuyên môn Khối Mẫu giáo Bé

TỔ PHÓ:

- Họ và tên: Tống Thị Thùy Linh

- Sinh ngày: 20/11/1988                       

- Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thủy Vân

- Gmail: 
- Số điện thoại: 

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách lớp Mẫu giáo Bé

                                           

                                                 DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ

 

                                                                               

 

 

 

Số lượt xem : 416