Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 05:35 01/10/2015  

Phó hiệu trưởng 2

 

Họ và tên:  Phan Thị Thuyền
Chức vụ:  Phó hiệu trưởng
Email:  phanthithuyen1970@gmail.com
Điện thoại:  0935781193
Địa chỉ:  Thủy Vân, Hương Thủy, Thừa thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH
- Phụ trách cơ sở vật chất

Số lượt xem : 734